Het Friese Deltaplan Digitalisering gaat van start!

07 mei 2014

Archiefstukken, film, literatuur, museale collectie. Een groot deel van het Friese Erfgoed is binnen vijf jaar digitaal te bekijken.

De provincie investeert de komende jaren € 5 miljoen in de digitalisering van het Fries erfgoed. Dat gebeurt op basis van de gemeenschappelijke besluit van Afûk, Cedin, Fryske Akademy, Omrop Fryslân, de Ried fan de Fryske Beweging en Tresoar.

Naar schatting 111 mensen hebben er één jaar werk aan om de collecties, of delen daarvan, geschikt te maken voor archivering op internet. Dit werkgelegenheidseffect is een van de voorwaarden die het provinciebestuur stelt bij de beschikbaarstelling van 5 miljoen euro voor het project. Tresoar leidt de uitvoering, waaraan tientallen organisaties meedoen. Alleen al uit de museumwereld participeren mogelijk zo’n veertig instellingen.

In het deelprogramma ‘Kolleksjes Tichtby’ gaat Museumfederatie Fryslân samen met de musea aan de slag met digitaliseren en het digitaal toegankelijk maken van hun collecties.

Het complete deltaplan kan onderscheiden worden in vijf deelprogramma’s, alle vijf met een eigen naam.
Kolleksjes Tichtby bestrijkt de collecties, geheel of gedeeltelijk, van deelnemende musea. Friesland telt zo’n 125 musea, maar alleen de ongeveer 40 die het keurmerk van het landelijke Museumregister hebben, komen voor digitalisering in aanmerking.
Fryslân op de kaart bestaat uit digitalisering van tienduizenden geografische kaarten, inclusief kadastermateriaal.
Yn lûd en byld omvat de vastlegging van geluids- en beeldfragmenten van onder meer Omrop Fryslân en het Fries Film Archief. De bedoeling is om hiervoor ook nieuwe zoekfuncties te ontwerpen, zodat de gebruikers bijvoorbeeld niet alleen op woorden, maar ook op klanken kunnen selecteren.
Lân fan taal gaat over geschreven werk: kranten, tijdschriften, boeken en literatuur. Dit materiaal is straks integraal te lezen, voor zover dat nu al niet het geval is.
De roots, het vijfde programma, beslaat notariële aktes, rechterlijke uitspraken en ander juridisch materiaal.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries: “Met dit project maken we Fryslân zichtbaarder. Niet alleen voor al die mensen die Fryslân bezoeken in 2018, als Leeuwarden Culturele Hoofdstad is. Ook voor alle mensen die niet naar Fryslân komen, want zij beleven de provincie virtueel. Zo geven we Fryslân een sterkere positie in de wereld. Bovendien creëren we hier werkplekken mee.”