Friese musea trekken recordaantal bezoekers!

28 december 2016

Museumfederatie Fryslân en de Friese musea kijken terug op een fantastisch museumjaar 2016.  De musea in Fryslân hebben het afgelopen jaar in totaal 1.043.493 bezoekers ontvangen. Dit is een recordaantal bezoekers, nog nooit eerder werd dit aantal gehaald! Het Fries Museum heeft daar een groot aandeel in, het museum trok 175.000 bezoekers. Met name de tentoonstelling
Alma Tadema heeft veel bezoekers getrokken (ruim 90.000).

Dit jaar valt het op dat veel musea zijn gestart met een herinrichting/verbouwing. Musea die na de herinrichting zijn geopend merken dat ze veel bezoekers ontvangen. Zo ook Museum Heerenveen, na de grote herinrichting zijn zij weer bijna volledig toegankelijk. Zij hebben hun bezoek dit jaar met ruim 4.000 bezoekers zien stijgen, ook het nieuwe tentoonstellingsbeleid draagt hier aan bij. Het Eise Eisinga Planetarium opende in mei haar deuren voor het publiek na een flinke uitbreiding en trok dit jaar ruim 49.400 bezoekers.

Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden
Het was een goed jaar voor het Natuurmuseum Fryslân, met vooral een druk bezochte voorjaars- en herfstvakantie, trok het museum dit jaar 56.000 bezoekers. Ook De Grootste Kerststal van Europa heeft veel bezoek getrokken uit het hele land.

Nationaal Modelspoor Museum, Sneek
Het Nationaal Modelspoor Museum heeft hun bezoekersaantallen flink zien stijgen de afgelopen jaren. Dit jaar hebben zij met 16.100 14% meer bezoekers getrokken dan vorig jaar (14.000 in 2015).

Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog,  Schiermonnikoog
Dit jaar werd het bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog bezocht door 30.000 geïnteresseerden (2015: 20.000), waarvan zo’n 10.000 gasten de tentoonstelling bezocht hebben.

Bunkermuseum, Ameland
Op 1 november 2016 is het Bunkermuseum op Ameland geopend, het museum trok in de afgelopen twee maanden al ruim 1.000 bezoekers. Daarnaast hebben ook de andere musea op Ameland veel bezoekers getrokken: Natuurcentrum 42.500, Sorgdragermuseum 10.000, Landbouw Juttersmuseum Swartwoude 10.500 en Maritiem centrum 15.000.

Dekemastate, Jelsum
“Het buitenland” begint Dekemastate in Jelsum voorzichtig te ontdekken. Een aantal Duitse groepen hebben in het voorseizoen de state bezocht en een groep Belgen in de zomer. Daarnaast kwamen er veel losse bezoekers door de aandacht van ‘Binnenste Buiten’ in mei en de herhaling in augustus. Ook heeft Dekemastate de naastgelegen boerderij in gebruik genomen waardoor een aantal grote groepen een bezoek hebben gebracht aan de state. Het bezoekersaantal is dan ook met ruim 1.500 bezoekers gestegen (2015: 7.100 / 2016: 8.693).

Meer musea met hoge bezoekcijfers: Museum Dr8888: 19.500, Tresoar: 85.340, Museum Belvédère: 50.000, Kazemattenmuseum: 14.000, Jopie Huisman Museum: 38.000, Keramiekmuseum Princessehof 40.000.