De Friese Museumvrijwilliger is goud waard!

07 december 2018

Vandaag, op 7 december, in het kader van de ‘Nationale Vrijwilligersdag’, brengt de Museumvereniging speciale odes aan museumvrijwilligers. Uit de Museumcijfers van de Museumvereniging blijkt dat in de provincie Friesland in totaal 2.003 mensen werkzaam van wie 87% als vrijwilliger. Landelijk gezien is dat 68%.
Een telling onder alle aangesloten musea (74) van Museumfederatie Fryslân in de zomer van 2018 ligt het aantal vrijwilligers hoger, namelijk 5000 – 7000 vrijwilligers. Een aantal musea draait zelfs volledig op vrijwilligers.

Nieuwe en jonge vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor musea, om ook op de lange termijn hoge kwaliteit en aansprekende tentoonstellingen te kunnen blijven bieden. Bijna alle Nederlandse musea, groot én klein, werken namelijk met vrijwilligers. Zelfs 15% van de musea draait volledig op hun tomeloze energie en toewijding.

Met een ‘Ode aan al onze museumvrijwilligers’ bedankt de Museumvereniging in totaal 27.000 museumvrijwilligers. De ode bestaat uit in totaal 44 miniportretten met persoonlijke verhalen en motivaties. “Vrijwilligers zijn onmisbaar en daarom van onschatbare waarde voor de museumsector. De 27.000 museumvrijwilligers verrijken naast de musea ook zichzelf met hun werk. Musea en vrijwilligers zijn samen de schakel tussen heden, verleden en toekomst!” aldus Mirjam Moll, waarnemend directeur Museumvereniging. De museumvrijwilligers zijn actief in bijna 9.600 voltijdsbanen in de sector. Kapitalisatie van de belangeloze inzet van vrijwilligers telt op tot € 56 miljoen.

Bekijk hier de odes aan museumvrijwilligers in Friesland:
Museumvrijwilliger Jopie Huismanmuseum, Workum: https://youtu.be/5_tJuCm_WuY 
Museumvrijwilliger ’t Behouden Huys, Terschelling: https://youtu.be/oK9_WLwV6f0
Museumvrijwilliger Museum Drachten: https://youtu.be/bmiZblYQTtg
Museumvrijwilliger Stadhûs, Sleat: https://youtu.be/QU7QYHcwsnw

In deze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten. Ze zijn het geheugen van een stad, een streek, van ons land en daarmee van onszelf. Nederland telt vele prachtige collecties, een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is: ons échte goud! Op de Nationale Vrijwilligersdag zet de Museumvereniging, brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland, zo’n 27.000 museumvrijwilligers in het zonnetje. Het beoogde resultaat is een sterkere binding van alle inwoners van ons land met museale collecties in Nederland.