Concept nieuwe Museumnorm

30 maart 2015

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een nieuwe, vereenvoudigde Museumnorm. Doel van de vereenvoudiging is de administratieve lasten voor musea en Museumregister terug te brengen en de kosten te verminderen.

De nieuwe Museumnorm is voorbereid door de Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulenten, gezamenlijk vertegenwoordiger van alle Nederlandse musea, de eigenaren van de Museumnorm.

Uitgangspunten van de Museumnorm blijven de ICOM-definitie en de Ethische Code. De nieuwe Museumnorm richt zich op de basiseisen voor museaal handelen.
Naar verwachting zal de nieuwe Museumnorm in mei 2015, na definitieve afstemming met alle geregistreerde musea, zijn beslag krijgen.

Mocht u reacties en/of vragen hebben over het concept van de nieuwe Museumnorm dan horen wij dit graag vóór maandag 20 april via: secretariaat@museumfederatiefryslan.nl. Museumfederatie Fryslân gaat vervolgens alle reacties verzamelen en dit bespreken met de collega’s van het Landelijk Contact van Museumconsulenten.