Brandbrief: vergeet de gemeentelijk en provinciaal gesteunde musea niet

06 mei 2020

Door: Museumvereniging

De Museumvereniging roept het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg op om een bestuursakkoord te sluiten. Dit bestuursakkoord moet gelden voor alle musea: ongeacht grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering. Wij pleiten ervoor dat het steunpakket bestaat uit het kwijtschelden van een half jaar huur en gemeentebelastingen, het instellen van een herstel- of overbruggingsfonds én het verruimen van de Geefwet.
Foto: John Lewis Marshall

Ga verder naar dit bericht op Parool