Bezoekersaantallen van musea in Fryslân blijven stijgen!

29 december 2015
Leeuwarden, Pier Pander Museum - Tempel tijdens Uit Festival

Museumfederatie Fryslân kijkt terug op een succesvol museumjaar 2015. De musea in Fryslân hebben het afgelopen jaar in totaal 991.000 bezoekers ontvangen. Dit betekent dat ook dit jaar de bezoekersaantallen voor de musea in Fryslân zijn gestegen! Het Natuurmuseum Fryslân heeft een record aantal van ruim 97.000 bezoekers ontvangen; dit is het hoogste aantal dat dit museum ooit heeft ontvangen. Met name de tentoonstelling Animal Inside Out heeft veel bezoek getrokken.

Dit jaar valt het op dat vooral de vrijwilligersmusea extra activiteiten hebben georganiseerd waardoor ze vele malen meer bezoekers hebben mogen ontvangen. De Spitkeet te Harkema heeft hun bezoek met ruim 4.000 bezoekers zien stijgen ten opzichte van vorig jaar, maar ook It Damshûs te Nij Beets heeft 3.000 bezoekers meer ontvangen; een stijging van resp. 30% en 40%. Niet alleen de activiteiten hebben tot meer bezoeken geleid, maar ook het feit dat enkele musea zijn gaan samenwerken met het VVV kantoor. Museum Dokkum heeft mede daardoor 2.000 bezoekers meer getrokken dan vorig jaar en ook het Fries Scheepvaartmuseum heeft met 4.000 meer bezoeken een fantastisch jaar achter de rug.

Fries Museum, Leeuwarden

Het Fries Museum heeft in 2015 veel tentoonstellingen en extra activiteiten georganiseerd en trok daarmee ruim 98.000 bezoekers. Bijna 11.000 bezoekers waren kinderen en jongeren die met hun klas naar het museum zijn gekomen.

Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden

Het Natuurmuseum Fryslân heeft dit jaar ruim 97.000 bezoekers getrokken, een absoluut record! Nog niet eerder in de 93 jaar dat het Natuurmuseum bestaat werden er zoveel bezoekers in een jaar ontvangen. De reden hiervoor is de expositie Animal Inside Out die bezoekers van uit hele land (en daarbuiten) naar Leeuwarden bracht. De anatomische safari van Gunther von Hagen werd ook druk bezocht door scholen: bijna 8000 leerlingen volgden een van de onderwijsprogramma’s. Dit bracht het totaal aantal leerlingen voor 2015 op 11.000, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Mar en Klif, Oudemirdum

De afgelopen jaren heeft Mar en Klif hun bezoekersaantallen zien stijgen, dit jaar was een ware uitschieter met 7.000 meer bezoeken ten opzichte van vorig jaar.

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, Franeker

Dit jaar werd in het planetarium van Eise Eisinga bezocht door ruim 48.000 geïnteresseerden (2014 46.000).

Pier Pander, Leeuwarden

Het Pier Pander Museum en de Tempel heeft de bezoekersaantallen flink zien stijgen het afgelopen jaar, zij hebben dit jaar 3.080 bezoekers mogen ontvangen (2014: 1.670). Het Pier Pander is onderdeel van het Historisch Centrum Leeuwarden, ook zij hebben hun bezoekersaantallen zien groeien met 25.000 in het afgelopen jaar ten opzicht van 16.500 in het jaar ervoor.

Museum Belvédère, Oranjewoud

Museum Belvédère trok 45.000 bezoekers, met de waddententoonstelling en het buitenproject in het museumpark als bijzondere evenementen. Volgend jaar belooft wederom bijzonder te worden met grote tentoonstellingen over Käthe Kollwitz en een overzicht van Sjoerd de Vries.

Kazemattenmuseum, Kornwerderzand

In 2015 heeft het Kazemattenmuseum 13.480 bezoekers ontvangen, daarvan kwamen er 884 bezoekers uit het buitenland. Op dit moment is een start gemaakt met de herinrichting van het Kazemattenmuseum.

Fries Scheepvaartmuseum, Sneek

In 2015 bezochten 32.145 belangstellenden het Fries Scheepvaartmuseum (2014 28.300). De kindertentoonstelling De Draaikolk, de stoomboot Maarten en museum in kerstsfeer heeft veel bezoekers getrokken. Ook het feit dat het VVV kantoor vanaf april bij het museum is ingetrokken heeft hier volgens het museum zeker mee te maken.

Heerenveen Museum, Heerenveen 

Het afgelopen jaar heeft het Heerenveen Museum 11.500 bezoekers ontvangen, dit zijn 5.00 meer ten opzichte van vorig jaar.

Meer musea met hoge bezoekcijfers: Keramiekmuseum Princessehof: 37.000 (40% meer dan vorig jaar), Tresoar: 73.891, Natuurcentrum Ameland: 42.000, De Kruidhof en IJstijdenmuseum in Buitenpost: 18.843, Jopie Huisman Museum in Workum: 40.000,  Museum Dr8888: 17.600, Museum Joure: 18.500.