Behoud van keurmerk door musea in Fryslân

15 april 2010

3 musea continueren het keurmerk van erkend museum, 2 hebben het verloren

Het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand, het Openlucht Laagveenderijmuseum “t Damshûs in Nij Beets en het Museum voor Kerkelijke Kunst in Workum hebben opnieuw aangetoond op het niveau van het museumkeurmerk te werken. Museumfederatie Fryslân heeft hen kunnen voordragen. Zij blijven in het Nederlands Museumregister opgenomen en behouden het schildje van erkend museum. Voor het eerst in de provincie Fryslân verliezen twee musea het keurmerk. Zij worden verwijderd uit het Nederlands Museumregister. Dit zijn Museum Warkums Erfskip in Workum en Musea Súdwal in Warten.

Na een periode van vijf jaar moet elk erkend museum aantonen nog steeds aan alle eisen te voldoen. Voorwaarde voor voortzetting van de registratie is dat het museum volledig aan alle basiseisen van een museum voldoet. Een zeer belangrijk punt hierbij is de deskundigheid van de (vrijwillige) medewerkers. Dit is de basis om het werk op het niveau van het keurmerk te kunnen handhaven. Twee musea hebben in de afgelopen jaren teveel achterstand opgelopen. Beide hebben een jaar uitstel en dus extra tijd gevraagd en gekregen. Toch is het hen niet gelukt.

Drie anderen hebben opnieuw bewezen dat het niveau is gehandhaafd of zelfs gestegen.
Alle 5 betrokken musea zijn zgn. vrijwilligersmusea. Zowel de leiding van het museum als de uitvoering van alle museale taken zijn in handen van vrijwillige medewerkers.
Na verloop van tijd, als de achterstanden zijn weggewerkt, kan een museum dat het keurmerk heeft verloren zich opnieuw aanmelden. Na een minimale periode van een jaar is dit mogelijk.

Ondanks dit wisselend succes zijn er in de provincie Fryslân op dit moment 38 musea geregistreerd. Dit is landelijk gezien nog steeds een hoog percentage.

Het doel van het keurmerk Nederlands Museumregister is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea en daarmee het verantwoorde beheer van het culturele erfgoed. Musea die aan de basiseisen voldoen (zoals museumbeleid, financieel beheer, collectievorming, publieksbegeleiding en de deskundigheid van de medewerkers), ontvangen het predicaat geregistreerd museum en worden opgenomen in het Museumregister. Na een periode van vijf jaar moet de registratie worden vernieuwd, waarvoor de procedure van herijking geldt. Voorwaarde voor voortzetting van de registratie is dat het museum volledig aan alle bij de vorige museumregistratie gestelde eisen voldoet.

De geregistreerde musea in Nederland zijn te herkennen aan schildje van het Museumregister, dat voor de bezoeker van het museum op een duidelijke plaats zichtbaar is. Een complete lijst van de geregistreerde musea in Nederland is te vinden op www.museumvereniging.nl.