Aftrap LF2018 in Friese Musea

09 januari 2018

Op vrijdagavond 26 januari gaat het dan écht beginnen: het culturele jaar 2018, met Friesland als stralend Europees middelpunt. En waar kun je dat jaar nu beter beginnen dan bij onze cultuurdragers bij uitstek: de musea en Friezen zelf.

De openingsavond van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) staat volledig in het teken van ‘2018verhalen’. Om 19.00 uur ontmoet heel Friesland elkaar in winterwarme sfeer om, aan de hand van voorwerpen, verhalen te vertellen en te beluisteren. Dat gebeurt in musea en archeologische steunpunten, maar ook in dorpshuizen, kerken, cafés én bij mensen thuis. Iedereen kan meedoen en iedereen is welkom.

Voorwerpen en verhalen

Net als particulieren zijn instellingen vrij om te kiezen welk verhaal ze vertellen. Een verhaal over het voorwerp zelf, of een spannende legende, een persoonlijke voordracht of iets heel anders dat met het voorwerp te maken heeft. Een verhaal dat je mee wilt nemen naar de toekomst, daar gaat het om.

Alle culturele instellingen in Friesland

Al 86 Friese culturele instellingen doen mee, een fantastisch aantal. Maar dat kunnen er nog meer zijn. Als Museumfederatie Fryslân hopen we dat alle culturele instellingen in onze provincie – van particulier museum tot archeologisch steunpunt – haar deuren openen voor deze unieke opening van dit unieke jaar. 2018verhalen verbeeldt de ‘Iepen Mienskip’. Het streven is dan ook dat alle verhalen gratis te bezoeken zijn.

Organisatie en promotie

De organisatie en promotie ligt vooral bij de instellingen zelf. Het advies is daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Bij het vormen van verhalen beschikken de instellingen over hulp van een theatermaker van Tresoar, deze heeft als het goed is al contact gezocht.   Ter ondersteuning van de promotie krijgt elke culturele instelling een poster. Ook wordt er een digitale toolkit (Let op! Deze link wordt geopend in Google Drive.) ontwikkeld, de inhoud hiervan is vrij te gebruiken. De toolkit bevat nu onder andere een algemene e-flyer en logo’s, maar wordt op korte termijn uitgebreid met materiaal dat gericht is aan potentiële bezoekers van de avond. Tenslotte krijgt iedere culturele instelling die meedoet een houten Oldehove van circa twee meter hoog, een prachtige eyecatcher voor bij de ingang.