830.000 bezoekers voor Friese musea in 2009

12 maart 2010

De musea in Friesland hebben dit jaar in totaal zo’n 830.000 bezoekers getrokken. Het aantal ligt iets lager dan vorig jaar, maar komt neer op een gemiddeld museumjaar. Voor de geringe terugloop van het totaal aantal bezoekers is geen duidelijke oorzaak te geven. Een oorzaak kan het weer zijn op momenten waarop veel activiteiten werden georganiseerd. Het mooie weer, zoals tijdens het Museumweekend 2009, laat lagere cijfers in de stedelijke musea zien, maar hogere in bijvoorbeeld de openluchtmusea zoals in Harkema en Nij Beets en musea met veel buitenactiviteiten.

De opening van nieuwe en vernieuwde musea vormde het hoogtepunt van het Friese museumjaar. Zo werden op Ameland in april het nieuwe Natuurcentrum in Nes en Maritiem Centrum in Hollum geopend. De vier musea op het waddeneiland trokken gezamenlijk negentigduizend bezoekers en zagen 88.000 mensen deelnemen aan één van hun (buiten)activiteiten.

Behalve de musea op Ameland werden in juni ook het nieuwe Frysk Lânbou Museum en bezoekerscentrum Alde Feanen in Earnewâld geopend. Het museum trok in totaal twintigduizend bezoekers, onder wie een flink aantal groepen. Begin november werd de eerste paal geslagen voor de verbouwing en renovatie van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, dat dit jaar 23.200 bezoekers trok; vergelijkbaar met het vorig jaar.

Het Fries Museum is druk bezig met de voorbereidingen van de verhuizing van het museum naar het Zaailand in Leeuwarden. Met 65.000 bezoekers (een stijging van zevenduizend bezoekers ten opzichte van 2008) is het Fries Museum weer het drukst bezochte museum van de provincie. Het Princessehof zag 60 procent meer bezoekers dan het vorig jaar, met name door de tentoonstelling Scherven & Geluk.

De andere grote publiekstrekkers van de provincie waren het Jopie Huisman Museum in Workum (50.000 bezoekers), het Koninklijk Eise Eisingaplanetarium in Franeker (45.000), Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden (37.500), Museum Belvédère in Heerenveen (39.000) en Museum Joure (21.900). Museum ’t Fiskerhúske in Moddergat (13.500 bezoekers) werd dit jaar goed bezocht door schoolklassen naar aanleiding van het vernieuwde educatief programma. Museum Martena in Franeker en het Hannemahuis in Harlingen werden beide door een kleine 10.000 mensen bezocht.