2010 Topjaar voor Friese musea!

22 december 2010

Musea in Fryslân ontvingen in 2010 het recordaantal van 890.000 bezoekers
De musea in Fryslân hebben in 2010 gezamenlijk meer bezoekers ontvangen dan voorheen. In 2010 werden de 75 musea door 890.000 mensen bezocht. Dit is een absoluut record voor Fryslân sinds 1988, toen bezoekcijfers voor het eerst beschikbaar kwamen. Het record van 890.000 is een stijging van 60.000 bezoekers ten opzichte van het jaar 2009.

‘Vooral musea, die extra activiteiten organiseren, hebben een stijgend aantal bezoekers’, concludeert Museumfederatie Fryslân. De stijging in 2010 is vooral zichtbaar in het groepsbezoek. Bij schoolgroepen, gezinnen, maar ook ouderen is deelname aan de activiteiten van de musea erg in trek. Ook was het weer in 2010 gunstig op de dagen dat de musea gezamenlijk naar buiten traden, zoals in de voorjaarsvakantie met ‘Help pake en beppe de vakantie door, in het museumweekend in april en in de herfstvakantie. In de gehele provincie wordt door de musea gesproken over een topjaar. Een aantal musea meldt een stijging tot 20% ten opzichte van 2009.

Absolute recordhouders waren de vier musea op Ameland. Zij werden bezochten door meer mensen dan ooit tevoren. Het Natuurcentrum in Nes ontving 54.000 bezoekers. Dit zijn er 2.000 meer dan in 2009; terwijl dat voor dit nieuwe centrum al een recordjaar was. In Tresoar kwam een vergelijkbaar aantal mensen als in 2009, 51.000 verdeeld over 36.000 bezoeken aan de studiezaal en 15.000 deelnemers aan activiteiten. In het Jopie Huisman Museum in Workum kwamen ook dit jaar 50.000 bezoekers. Sinds de stijging van enkele jaren geleden blijft het bezoekersaantal hoog. Het Natuurmuseum Fryslân was zeer tevreden met 48.000 bezoeken; een stijging van 10.000 ten opzichte van 2009. Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker ontving 46.000 bezoekers, een vergelijkbaar hoog aantal als in 2009. Museum Belvédère in Heerenveen trok 45.000 bezoekers; 6.000 meer dan in 2009.

Enkele grote musea hebben lagere cijfers dan in 2009. Door de sluiting van de vleugel van het Eysingahuis van het Fries Museum / Verzetsmuseum werden er 44.000 mensen ontvangen, tegenover 65.784 in 2009). Verder zijn er verbouwingen in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek en Frysk Lânbou Museum in Eanewâld. Het Fries Scheepvaart Museum ontving in 2010 16.700 bezoekers (2009 23.251) en het Frysk Lânbou Museum 17.500 (2009 19.800).
Museum het Princessehof was tevreden met 30.000 bezoekers, na het absolute topjaar 2009 met 39.242.

In absolute aantallen wellicht minder opvallend, maar er zijn meer musea erg tevreden.
Het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand ontving het recordaantal van 14.500 mensen (2009 12.500) en het Hannemahuis in Harlingen 10.900 (2009 4.837). In het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde kwamen in 2010 10.500 personen (2009 7.400) en in het Openlucht Laagveenderijmuseum ‘It Damshûs in Nij Beets 10.549 (2009 9.501).