Marketing & communicatietraject

De afgelopen twee jaren hebben we gezamenlijk (meer dan 20 musea) informatie over de museumbezoekers verzameld. Een aantal musea zijn al met de resultaten aan de slag gegaan of zijn van plan hier meer mee te doen.

Om nog meer uit de resultaten van het onderzoek te halen bieden we vanuit Museumfederatie Fryslân in 2017 een traject aan waarin we met meerdere musea tegelijk concrete acties uitwerken die aansluiten bij de onderzoeksresultaten en doelen van elk museum.

 

Wat houdt het Marketing & communicatietraject in?

Volgens concrete stappen, met begeleiding, concrete acties voor je museum uitwerken, uitvoeren, meten en evalueren.

Het gaat om een traject waarbij we met meerdere musea tegelijk dezelfde stappen doorlopen voor een actie of campagne. Ieder museum bedenkt uiteindelijk zelf een eigen actie die past bij het museum en het doel dat je stelt.

 

Wat wordt van je museum gevraagd?

–          Inzet van een communicatievrijwilliger/medewerker die minimaal de eerste en laatste sessie bij kan wonen en daarnaast zelfstandig aan de slag kan met het uitwerken en uitvoeren van de actie.

–          Indien mogelijk een klein budget om een actie te kunnen realiseren.

 

Wat doet Museumfederatie Fryslân?

Vanuit Museumfederatie Fryslân ondersteunen we de vrijwilligers/medewerkers die aan de slag gaan met het opzetten van een actie: we organiseren de sessies, bieden input, en denken mee bij het bepalen van meetbare doelstellingen, doelgroepen, middelen etc. Naast de sessies zijn we bereikbaar voor tussentijdse vragen van de musea. Wanneer nodig bieden we bijvoorbeeld hulp bij de praktische uitvoer, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een Facebookcampagne.

De onderzoeksgegevens die in de afgelopen twee jaren hebben verzameld vormen hiervoor de basis.

 

Waar, wanneer en hoe?

Eind 2016 zijn alle musea die aan de Monitor Museumpubliek Fryslân deelnamen benaderd met de mogelijkheid om deel te nemen aan dit marketing & communicatie traject. Er bleek meteen al voldoende interesse te zijn. Dit betekent dat we vanaf februari starten met het inplannen van de sessies. De musea die zich aanmelden voor dit traject krijgen hier bericht van.