Workshop verzekeren

Waarom verzekeren we onze collectie? Een van de vragen die vaak langs komt als het gaat om het verzekeren van de collectie. Want musea verzekeren de collectie, maar is dit altijd nodig?

Verzekering is een voorwaarde van de subsidiegever en van de eigenaar van de objecten die we in bruikleen hebben. We verzekeren tegen alle mogelijke calamiteiten. In deze workshop maken we de afweging of dit altijd noodzakelijk is.

Er worden keuzes voorgelegd bij het verzekeren van de collectie. Verzekeren we de hele collectie of alleen de topstukken? Kan het museum ook slechts tegen brand verzekeren en bijvoorbeeld niet tegen diefstal?
Welke waarde van de objecten neem je als verzekeringswaarde: marktwaarde of restauratiewaarde? Wanneer mag ik dit zelf bepalen? Hoe en hoe vaak moet ik de waarde van de collectie opnieuw vaststellen?
Wat is het bruikleenbeleid van belangrijke bruikleengevers én is er verandering te verwachten door de publicatie Slimmer lenen van de Museumvereniging https://www.museumvereniging.nl/slimmer-lenen ?
Hoeveel betaal je eigenlijk voor de verzekering en is dit niet te veel?

Allemaal vragen waar we mee aan de slag gaan tijdens de workshop verzekeren.
Op maandag 25 november a.s. verzorgt Agnes Vugts van bureau Raadsaam de workshop, samen met voorbeelden uit de praktijk van musea door Museumfederatie Fryslân (Mirjam Pragt).
Ook voorbeelden van de deelnemers aan de workshop zijn gewenst.