Fan de Souder – Waarderen van landbouwgereedschappen

Landelijk is er veel aandacht voor landbouwcollecties, wat willen we bewaren en hoe krijgen we overzicht. De precieze inhoud van deze bijeenkomst wordt afgestemd met verschillende stakeholders.

Aanmelden kan via een mail naar info@museumfederatiefryslan.nl