Dag van het immaterieel erfgoed in Fryslân op zaterdag 20 oktober 2018

Kom naar de dag van het immaterieel erfgoed in Fryslân en ontdek wat immaterieel erfgoed is, hoe dit wordt beleefd en vooral hoe we dit door kunnen geven!

Stichting Erfgoed & Publiek, Museumfederatie Fryslân en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland willen u van harte uitnodigen voor de dag van het Immaterieel Erfgoed Fryslân op 20 oktober a.s.  in het Klompenmuseum te Noardburgum.

Programma:

09.30 uur  Inloop met koffie, thee en lokale lekkernij
10.00 uur  Welkom met inleiding Stichting Erfgoed & Publiek / Museumfederatie Fryslân
10.15 uur   Interactieve quiz Hoe IE-ntelligent ben jij? (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland)
10.40 uur  Ondertekening Certificaat van bijschrijving van Fierljeppen en Sint Piterfeest in Grou in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland met Commissaris van de Koning Arno Brok
11.00 uur  Immaterieel erfgoed, UNESCO, Netwerk, Inventaris en Register (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland)
11.30 uur  Rondleiding IE in Friesland


12.30 uur  
Lunch

Workshops/sessies 13.30 – 15.30 uur

  1. En ineens ben je controversieel immaterieel erfgoed! Wat nu?
    Wat gebeurt er als immaterieel erfgoed, waarvan jij denkt en vindt dat het fantastisch is, in de ogen van anderen echt niet door de beugel kan? Immaterieel cultureel erfgoed is soms voor buitenstaanders reden om kritiek te uiten. Omdat er kritiek geuit wordt, wordt sommig immaterieel erfgoed vanzelf, ongevraagd, controversieel. Dan komt de vraag op: ‘hoe kunnen deze erfgoedgemeenschappen zich verhouden tot deze kritiek?
  2. It Fryske Ambacht: naar een actieve samenwerking
    Ambachtsmensen, erfgoedinstellingen en (lokale) overheden: iedereen omarmt het ambacht. Wie is waar mee bezig? Hoe kan er een vruchtbare samenwerking opgezet worden?
  3. Immaterieel erfgoed profileren
    Immaterieel erfgoed biedt veel kansen op toeristisch gebied bijvoorbeeld, en voor de versterking van sociale cohesie. Hoe overtuig je anderen van de kracht van jouw immaterieel erfgoed? Merk Fryslân legt uit hoe je je erfgoed het best kunt promoten. Aansluitend geeft filmmaker Wendy van Wilgenburg een workshop ‘film je immaterieel erfgoed’, zodat alle ingrediënten aanwezig zijn om het Friese immaterieel erfgoed te profileren, zowel binnen als buiten de provincie.


15.30 uur
  Plenair delen van de uitkomsten van de verschillende sessies. Ook: welke basis is er nu gelegd en hoe krijgt deze dag een concreet vervolg?
16.00 uur  Afsluiting en borrel

Aanmelden voor deze dag kan nog tot 12 oktober a.s. via onderstaande link:  https://goo.gl/forms/jnTNXIesxMCZeX3u2