Cursus schoolklassen over de vloer

Museumfederatie Fryslân biedt de cursus schoolklassen over de vloer aan. Wij nodigen jullie hierbij van harte uit om deel te nemen aan deze cursus!

In de cursus ‘Schoolklassen over de Vloer’ worden vrijwilligers en medewerkers geschoold in de vaardigheid om hun passie voor erfgoed over te brengen op kinderen, op een manier die past bij de vraag van het huidige en moderne onderwijs. Aan de hand van filmfragmenten van schoolbezoeken worden vaardigheden aangeleerd voor het begeleiden van schoolgroepen uit het basisonderwijs. De fragmenten dienen als aanleiding voor gesprek en discussie, het zijn geen voorbeelden van ‘hoe het moet’.

Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur.

In de eerste drie bijeenkomsten staat telkens een thema met een doel centraal, dat onderverdeeld is in subdoelen. In de vierde bijeenkomst laten de cursisten de plannen zien hoe ze de cursus in de toekomst gaan toepassen. Die vormen de rode draad van de laatste bijeenkomst.

Aan het einde van de cursus hebben deelnemers inzicht in het werken met kinderen van 4 tot en met 12 jaar en weten ze hoe ze kunnen aansluiten op de beginsituatie van de groep. Ook kunnen ze leerlingen observeren en aan de hand daarvan een inschatting maken hoe de betrokkenheid van de leerlingen is en aansluitend adequate vragen formuleren en opdrachten geven.

Doelgroep:     Medewerkers en vrijwilligers die met enige regelmaat schoolgroepen rondleiden in een culturele instelling

Cursusleider: Frank Belt

Data:               24 april, 1 mei, 8 mei en 22 mei

Tijd:                     09.00 – 12.15 uur, inloop 15 min. van te voren

Locatie:          24 april en 1 mei: Museumfederatie Fryslân, Druifstreek 63 te Leeuwarden
8 mei en 22 mei: Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1 te Leeuwarden

Kosten:           € 95,- (leden), € 110,- (niet-leden) excl. Btw

U kunt zich aanmelden via: Lisette Zwerver, secretariaat@museumfederatiefryslan.nl of 058-213 91 85.
Let op: de cursus heeft plaats voor 10 cursisten, geef je dus snel op want vol = vol!

Cursusdatum
Tijd
Locatie
Ma 24 apr
09.00 - 12.15 uur
Museumfederatie Fryslân, Druifstreek 63 te Leeuwarden
Ma 01 mei
09.00 - 12.15 uur
Museumfederatie Fryslân, Druifstreek 63 te Leeuwarden
Ma 08 mei
09.00 - 12.15 uur
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1 te Leeuwarden
Ma 22 mei
09.00 - 12.15 uur
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1 te Leeuwarden