Vrijwilligersmanagement

Bedrijfsvoering

Vrijwilligers zijn onmisbaar in musea. Hun kwaliteiten worden bijvoorbeeld ingezet tijdens een rondleiding door de presentaties, bij het ontvangen en informeren van bezoekers, het beheren van de winkel of het zorgdragen voor de collectie. Hoewel uit onderzoek blijkt dat de meeste musea en museumvrijwilligers tevreden zijn met de huidige gang van zaken in hun instelling, is er altijd ruimte voor verbetering. De belangrijkste knelpunten in vrijwilligersmanagement zijn beschikbaarheid, werving en kwaliteit. Wat doe je met een trouwe vrijwilliger die eigenlijk te oud wordt voor zijn of haar werkzaamheden? Hoe werf je als museum vrijwilligers voor een specifieke taak? Welke media gebruik je om potentiële vrijwilligers te benaderen?

Museumfederatie Fryslân adviseert en ondersteunt de musea in Friesland graag in hun vrijwilligersmanagement.

Meer informatie?Kennisdossier Movisie
Informatie van het LCM?Museumconsulenten.nl