Museumpas Fryslân

Bedrijfsvoering

Graag introduceren wij, Museumfederatie Fryslân, de Museumpas Fryslân. Deze pas geeft vrijwilligers en medewerkers van Friese musea gratis toegang tot andere Friese musea die deelnemen aan het initiatief. De pas is bedoeld om collegialiteit en kennisdeling te bevorderen. Hieronder vind je een overzicht van alle musea die meedoen:

Overzicht Musea

Aldeboarn – Aldheidskeamer ‘Uldrik Bottema’
Bolsward – Cultuurhistorisch Centrum ‘De Tiid’
Burdaard – Ruurd Wiersma hûs
Buitenpost – Botanische Tuin De Kruidhof
Buitenpost – IJstijdenmuseum
Burgum – Observeum museum & sterrenwacht Burgum
Damwoude – Museum De Sûkerei
Dokkum – Museum Dokkum
Drachten – Museum Dr8888
Ee – Vlasmuseum It Braakhok
Franeker – Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Franeker – Kaatsmuseum K.N.K.B.
Franeker – Museum Martena
Gorredijk – Streekmuseum Opsterlân
Grou – Museum Hert fan Fryslân
Grou – Museum Bescherm Bevolking
Harkema – Openluchtmuseum/Themapark De Spitkeet
Heerenveen – Museum Heerenveen
Hindeloopen – Museum Hindeloopen
Hindeloopen – Het Eerste Friese Schaatsmuseum
IJlst – Houtstad IJlst
Jelsum – Dekema State
Joure – Museum Joure
Kollum – Kollumer Museum
Kornwederzand – Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Leeuwarden – Fries Landbouw Museum
Leeuwarden – Fries Museum
Leeuwarden – Museum De Grutterswinkel
Leeuwarden –  Natuurmuseum Fryslân
(excl. OnderWaterSafari; voor € 4,- p.p. bij te boeken binnen aangegeven tijdsloten)
Leeuwarden – Keramiekmuseum Princessehof
Leeuwarden – Pier Pander museum
Leeuwarden – Historisch Centrum Leeuwarden
Leeuwarden – Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum
Leeuwarden – Fries Verzetsmuseum
Leeuwarden – Museumhuis Eysinga
Lemmer – Oudheidkamer Lemster Fiifgea
Makkinga – Museum Oold Ark
Marsum – Poptaslot
Moddergat – Museum ’t Fiskershûske
Nij Beets – Museum ‘it Damshûs
Noordwolde – Nationaal Vlechtmuseum
Oranjewoud – Museum Belvedere
Oudemirdum – Informatiecentrum Mar en Klif
Schiermonnikoog – Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog
Sloten – Museum Sloten
Sneek – Fries Scheepvaart Museum
Sneek – Het Nationaal Modelspoor Museum
Terschelling – Centrum voor Natuur en Landschap
Terschelling – Museum ’t Behouden Huys
Veenklooster – Fogelsangh State
Veenwouden – De Schierstins
Vlieland – De Noordwester
Vlieland – Museum Tromp’s Huys
Warten – Museum Warten
Wolvega – Museum ’t Kiekhuus
Wommels – Museum It Tsiispakhús
Workum – Museum Warkums Erfskip
Workum – Jopie Huisman Museum

Een aantal musea sluit later aan bij het initiatief. Op deze pagina houden wij het overzicht bij.

Museumkaart

Heb je een ook Museumkaart? Laat deze dan ook scannen bij de kassa van het desbetreffende museum om het museum te steunen.

Privacy

Bij de Museumpas Fryslân geldt een privacystatement, lees deze hier.

De passen zijn geldig van 1 januari 2023 tot 31 december 2024. Jouw museum deelt de passen uit. Lees de begeleidende brief hier.

Instructies balie