Museumbeleid

Bedrijfsvoering Museumbeleid
Museumcongres 2014

Een goed beleidsplan is een houvast en schept duidelijkheid. Het dwingt een museum zich af te vragen: Wie ben ik? Wat wil ik en waar sta ik voor? En hoe draag ik dit uit naar mijn publiek?
In de praktijk blijkt dat veel musea worstelen met hun beleid. Beleid is immers niet vaststaand en vraagt om flexibiliteit en een continue scherpe blik op de toekomst. Wie bepaalt het beleid? Is het beleid op papier vastgelegd en bekend bij alle medewerkers binnen de organisatie?
Museumfederatie Fryslân helpt antwoord te vinden op deze vragen en biedt je museum graag de ondersteuning en advisering om te komen tot een strategisch beleid.

Het Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed, FARO, stelt een document beschikbaar die organisaties kan helpen bij het opstellen van een beleidsplanningsproces:

Socius ontwikkelde daarnaast een handig overzicht van interessante werkvormen voor een beleidsplanningsproces.

Meer weten? Kijk op FAROnet.nl