Keurmerk museumregister

Bedrijfsvoering Keurmerk

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. Het Nederlands Museumregister is de afgelopen periode druk bezig geweest met een herziening en aanpassing van de Museumnorm aan de wensen van deze tijd. De analyse van geregistreerde musea richt zich op meer verbreding en verdieping. Daarbij is verdere professionalisering van de musea in beeld gekomen, maar ook de wens om verantwoording af te leggen over de besteding van publieke middelen. Het Museumregister heeft zich hierop aangepast. Binnenkort is de vernieuwing voltooid en gaat het ‘Museumregister Nederland’ van start. Tot die tijd verwijzen wij je voor de meest actuele informatie graag naar de website van het Museumregister.

Meer informatie?Museumconsulenten.nl