Fan de Souder

Collectie- en informatiebeheer collectiebeheer Collectievorming

De Friese collectie van zolder af!

Fan de Souder is een project voor collectiemobiliteit – en waardering dat in juni van dit jaar van start is gegaan. De Museumfederatie wil er achter komen welke prachtige (en misschien minder prachtige) objecten zich in de collecties van de Friese Musea bevinden. Op woensdag 13 november zijn collectiemedewerkers vanuit verschillende musea samengekomen in een klankbordgroep. Zij hebben hier gedachten uitgewisseld over de voortgang van het project tot nu toe, over collectiewaardering en de behoeftes vanuit het veld. Het was een interessante ochtend vol nieuwe ideeën en inspiratie.

Pilot collectiewaardering

Binnen het project wordt er naast de verbreding van het kennisnetwerk bij de musea, ook door medewerkers van de Museumfederatie kennis opgedaan over de waarderingsmethode van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, “Op de museale weegschaal”. Om er voor te zorgen dat er binnen de Museumfederatie enkele medewerkers zijn die goed bekend zijn met deze methode en de Friese musea hierover kunnen adviseren, is er een workshop gevolgd onder begeleiding van de RCE.

Deze methode willen wij graag gaan aanpassen aan de behoefte van de musea. Op het eerste oog is de methode namelijk vrij uitgebreid en misschien zelfs wat intimiderend. Er is momenteel een oplegdocument in de maak dat alles wat overzichtelijker en beter behapbaar kan maken.
Om aan de slag te gaan met het collectiewaarderen volgens de methode van de RCE gaan Museum Tromp’s Huys en Hert fan Fryslân als pilot-musea hun collectie doorlopen. Samen met hen gaan we kijken of de werkmethode en het oplegdocument dat we opgesteld hebben ook echt praktisch zijn voor de musea, zodat in de toekomst iedereen daar zelfstandig mee kan werken.

Tot slot: van start!

Om de eerste stap met de deelcollectie niet-westers keramiek af te trappen, zal er op 2 maart 2020 een startbijeenkomst gehouden worden met musea vanuit heel Fryslân. Tijdens deze startbijeenkomst worden musea, gemeenten en provincie bijgepraat over het project en is er in de middag mogelijkheid deel te nemen aan een mini-workshop collectiewaarderen.