Fan de Souder – Projectpagina

Collectie- en informatiebeheer collectiebeheer Collectievorming

Welkom op de projectpagina van Fan de Souder. Op deze pagina vindt u informatie over het project, links naar projectupdates en verwijzingen naar waardevolle informatie over collectiewaardering.

Over Fan de Souder

Fan de Souder is een project voor collectiemobiliteit -en waardering. Museumfederatie Fryslân wil ontdekken welke prachtige (en minder prachtige) objecten zich in de collectie van Friese musea bevinden. Het doel is ook om een informatienetwerk tussen musea onderling op te zetten, zodat de kennis van en over collecties in Fryslân wordt vergroot en efficiënt kan worden uitgewisseld. Mogelijk met succesvolle herbestemmingen tot gevolg. Om te beginnen wordt dit gedaan met een deelcollectie: niet-westers keramiek. Fan de Souder is in juni 2019 van start gegaan. Er is een klankbordgroep en namens de Museumfederatie zijn Mirjam Pragt, Theresa Rösner, Suzanne van Leer en Nynke Kuipers betrokken.

Projectupdates

Hier zullen we al onze updates plaatsen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Recente nieuwsbrieven, aankondigingen voor bijeenkomsten en cursussen, en overige updates.

Voorlopig zullen we natuurlijk geen bijeenkomsten kunnen organiseren, maar hou deze pagina in de gaten voor artikelen en nieuwsbrieven.

> Coronacrisis, hoe nu verder?

Kennis delen

Experts komen in allerlei vormen en maten. Een enthousiaste amateur bezit soms meer kennis over een specifiek object dan een historicus. Maar wat ons allemaal verbindt is de liefde voor het onderwerp.

Heeft u veel kennis over een museaal onderwerp of een soort object? Of bent u juist op zoek naar informatie over dat ene collectiestuk? Laat het ons weten, door middel van het onderstaande koppelformulier zullen we de juiste personen aan elkaar proberen te koppelen. Stuur hem op naar Theresa Rösner via trosner@museumfederatiefryslan.nl.

> Koppelformulier vragen en kennis

Collectiewaardering

Workshopdag in het Kolleksjesintrum Fryslân met de RCE, december 2019

Binnen het project wordt er naast de verbreding van het kennisnetwerk bij de musea, ook door medewerkers van de Museumfederatie kennis opgedaan over de waarderingsmethode van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ‘Op de museale weegschaal’. Om ervoor te zorgen dat er binnen de Museumfederatie enkele medewerkers zijn die goed bekend zijn met deze methode en de Friese musea hierover kunnen adviseren, is er een uitgebreide workshop gevolgd onder begeleiding van de RCE.

> Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Onderwerp: Op de museale weegschaal

Deze methode willen wij graag gaan aanpassen aan de behoefte van de musea. Er is momenteel een oplegdocument beschikbaar dat alles wat overzichtelijker en beter behapbaar kan maken. Ook zijn er standaard-waarderingsformulieren die toegepast kunnen worden op uw museum. Hieronder kunt u deze bestanden downloaden.

> Oplegdocument ‘Ik wil gaan collectiewaarderen, en nu?’ – Klik om te downloaden

> Invulschema bij ‘Ik wil gaan collectiewaarderen, en nu?’ digitaal in te vullen – Klik om te downloaden

> Standaard-waarderingskaders, voorbeeld cultuur historische musea Friesland – BasisUitgebreid

> Invulformulier voor de waarderingskaders – Klik om te downloaden

Pilot collectiewaardering

Om aan de slag te gaan met het collectiewaarderen volgens de methode van de RCE gaan Museum Tromp’s Huys en Hert fan Fryslân als pilotmusea hun collectie doorlopen. Samen met hen gaan we kijken of de werkmethode en het oplegdocument ook echt praktisch zijn voor de musea, zodat in de toekomst iedereen daar zelfstandig mee kan werken.

Overige links

> Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Onderwerp: Collecties waarderen

> Museumvereniging – Onderwerp: LAMO – Leidraad Afstoten Museale Objecten

> FARO – Onderwerp: Waarderingstools

Naar de toekomst

Klankbordgroep

Op woensdag 13 november 2019 zijn collectiemedewerkers vanuit verschillende musea samengekomen in een klankbordgroep. Zij hebben hier gedachten uitgewisseld over de voortgang van het project tot nu toe, over collectiewaardering en de behoeftes vanuit het veld. In de toekomst hopen we vaker feedback te vragen van de klankbordgroep en zo het project goed te laten aansluiten op de wensen van het werkveld.

Startbijeenkomst gecanceld, toch van start

Om de eerste stap met de deelcollectie niet-westers keramiek af te trappen, stond er in maart 2020 een startbijeenkomst gepland voor musea, gemeenten en provincie. Helaas kon die mede vanwege coronamaatregelen niet doorgaan. Ondertussen zijn we natuurlijk nog steeds hard aan het werk om ook op afstand musea te kunnen helpen inzicht te krijgen in hun collecties.

Graag praten we musea, gemeenten en provincie op een later moment bij over het project. Dan is er ook de mogelijkheid deel te nemen aan een mini-workshop collectiewaarderen.

Heeft u tot die tijd nog vragen, opmerkingen of wilt u aan de slag met het waarderen van uw collectie en wilt u daarover advies, neem dan contact op met Theresa Rösner, trosner@museumfederatiefryslan.nl.