Fan de Souder – Projectpagina

Collectie- en informatiebeheer collectiebeheer Collectievorming

 

Welkom op de projectpagina van Fan de Souder. Op deze pagina vindt u informatie over het project, links naar projectupdates en verwijzingen naar waardevolle informatie over collectiewaardering.

Over Fan de Souder

Fan de Souder is een project van Stichting Erfgoed & Publiek en Museumfederatie Fryslân. Het gaat over het waarderen van collecties, het verzamelen en vastleggen van kennis en het delen en toegankelijk maken van deze kennis over de collectie.

Fan de Souder is er om verder te kijken dan alleen de eigen collectie. Want om samen het ‘Verhaal van Fryslân’ te vertellen en de eigen collectie op waarde te kunnen schatten is het belangrijk te weten wat andere musea in huis hebben en welke kennis ze daar over kunnen delen.

Met Fan de Souder wil Museumfederatie Fryslân ontdekken welke prachtige (en minder prachtige) objecten zich in de collectie van Friese musea bevinden. Het doel is ook om een informatienetwerk tussen musea onderling op te zetten, zodat de kennis van en over collecties in Fryslân wordt vergroot en efficiënt kan worden uitgewisseld. Mogelijk met succesvolle herbestemmingen tot gevolg.

Het project Fan de Souder wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân, Mondriaanfonds en de Wassenbergh-Clarijs-Fonteinstichting.

Agenda

Er zijn een aantal masterclasses gepland. Zie hieronder voor de data en onderwerpen.
U kunt zich hier al voor opgeven via info@museumfederatiefryslan.nl

1. Kick-off Fan de Souder-bijeenkomst
Woensdag 10 mei 2023/ Museum Joure
Tijdens deze eerste bijeenkomst gaat het over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van collectiewaardering en verkennen we de wegen om anders te waarderen. We doen dit aan de hand van de waarderingsmethode “Op de museale weegschaal” van de RCE, een methode die ervan uitgaat dat kennis van museale en collecties bij verschillende groepen aanwezig is. We gaan dieper in op vragen als: wanneer is een object waardevol, hoe bepaal je de waarde voor jouw museum, en hoe verhoudt deze waarde zich tot de collecties van andere musea in Fryslân?
> Presentatie 10 mei, Museumfederatie Fryslân
> Presentatie 10 mei, Dieuwertje Wijsmuller

2. Workshop missie/visie, collectiebeleid*
Maandag 4 september 2023/ Observeum
Waar ga je als museum voor en welk verschil wil je maken? Een workshop waarin theorie en praktijk worden afgewisseld en de uitkomsten van de opdrachten de basis vormen voor het collectiebeleid van jouw instelling. Deze workshop kan ook gevolgd worden in het kader van de museumregistratie.
Deelname max. 8 musea (max. 2 deelnemers per museum)
Kosten per deelnemer €10,- excl. btw, inclusief lunch, koffie en thee.
> Klik hier voor de officiële uitnodiging
> Klik hier om de Powerpoint-presentatie te bekijken en het bijhorende vragenformulier

3. Masterclass waarderen van keramiek
Woensdag 15 november 2023/ Princessehof
Wegwijs in de wereld van keramiek.
Hoe onderscheid je westers van niet westerse keramiek, hoe kijk je naar keramiek en waar let je op. Een masterclass met voorbeelden uit de praktijk + een rondleiding.
Max. 25 deelnemers. Kosten per deelnemer €10,- excl. btw, inclusief lunch, koffie en thee.
> Klik hier voor een document met handige websites en ander naslagwerk

4. Workshop missie/visie en collectiebeleid in de praktijk
17 januari 2024/Museum Drachten
Voordat je als museum aan de slag gaat met het waarderen van je collectie, heb je kaders nodig. Zonder die kaders kan je niet bepalen wat blijven moet en wat weg mag. Tijdens deze bijeenkomst delen twee museumdirecteuren hun kennis aan de hand van ervaringen uit de praktijk en is er veel ruimte voor vragen en dialoog. Opgave via: info@museumfederatiefryslan.nl
> Klik hier voor de officiële uitnodiging
> Klik hier voor de Powerpointpresentatie

5. Waarderen van landbouwgereedschappen
Woensdag 14 februari 2024/ Fries Landbouwmuseum Leeuwarden
Landelijk is er veel aandacht voor landbouwcollecties, wat willen we bewaren en hoe krijgen we overzicht. De precieze inhoud van deze bijeenkomst wordt afgestemd met verschillende stakeholders.
Kosten per deelnemer €10,- excl. btw, inclusief lunch, koffie en thee. Opgave via: info@museumfederatiefryslan.nl
> Klik hier voor de officiële uitnodiging
> De PowerPointpresentaties kun je terugvinden bij het naslagwerk onderaan deze pagina

6. Online terugkombijeenkomst missie/visie en collectiebeleid
Donderdag 7 maart 2024/ Online via Teams
Binnen het Fan de Souder project zijn er twee workshops rondom het thema missie, visie en collectiebeleid gehouden, een bijeenkomst gericht op de theorie en een bijeenkomst met verhalen vanuit de praktijk. Dit online vragenmoment gepland onder leiding van Inke Camphens op donderdag 7 maart 2024 tussen 14.00 en 15.30 uur. NB: Het is niet noodzakelijk om een van de eerdere bijeenkomsten te hebben bijgewoond.
> Klik hier voor de officiële uitnodiging

7. Themabijeenkomst over herkomst van collectie
Woensdag 17 april 2024/ Fries Scheepvaartmuseum
Een bijeenkomst over afkomst, terminologie en hoe om te gaan met het koloniaal erfgoed.
Kosten per deelnemer €10,- excl. btw, inclusief lunch, koffie en thee. Opgave via: info@museumfederatiefryslan.nl
> Klik hier voor de officiële uitnodiging

8. Masterclass waarderen van textiel
Dinsdag 28 mei 2024 / Kolleksjesintrum Fryslân
Binnenkort volgt meer informatie over deze masterclass.
Kosten per deelnemer €10,- excl. btw, inclusief lunch, koffie en thee. Opgave via: info@museumfederatiefryslan.nl

9. Workshop co-waarderen
Woensdag 19 juni 2024
Een praktische workshop over co-waarderen en het begeleiden van zo’n traject.
Kosten per deelnemer €10,- excl. btw, inclusief lunch, koffie en thee. Opgave via: info@museumfederatiefryslan.nl

 

Naslag

Hieronder vindt u documenten van bijeenkomst(en) die zijn geweest.

 

Kennis delen

Experts komen in allerlei vormen en maten. Een enthousiaste amateur bezit soms meer kennis over een specifiek object dan een historicus. Maar wat ons allemaal verbindt is de liefde voor het onderwerp.

Heeft u veel kennis over een museaal onderwerp of een soort object? Of bent u juist op zoek naar informatie over dat ene collectiestuk? Laat het ons weten, door middel van het onderstaande koppelformulier zullen we de juiste personen aan elkaar proberen koppelen. Stuur hem op naar Theresa Rösner via trosner@museumfederatiefryslan.nl.

> Koppelformulier vragen en kennis

Collectiewaardering

Workshopdag in het Kolleksjesintrum Fryslân met de RCE, december 2019

Binnen het project wordt er naast de verbreding van het kennisnetwerk bij de musea, ook door medewerkers van de Museumfederatie kennis opgedaan over de waarderingsmethode van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ‘Op de museale weegschaal’. Om ervoor te zorgen dat er binnen de Museumfederatie enkele medewerkers zijn die goed bekend zijn met deze methode en de Friese musea hierover kunnen adviseren, is er een uitgebreide workshop gevolgd onder begeleiding van de RCE.

> Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Onderwerp: Op de museale weegschaal

Deze methode willen wij graag gaan aanpassen aan de behoefte van de musea. Er is momenteel een oplegdocument beschikbaar dat alles wat overzichtelijker en beter behapbaar kan maken. Ook zijn er standaard-waarderingsformulieren die toegepast kunnen worden op uw museum. Hieronder kunt u deze bestanden downloaden.

> Oplegdocument ‘Ik wil gaan collectiewaarderen, en nu?’ – Klik om te downloaden

> Invulschema bij ‘Ik wil gaan collectiewaarderen, en nu?’ digitaal in te vullen – Klik om te downloaden

> Standaard-waarderingskaders, voorbeeld cultuur historische musea Friesland – BasisUitgebreid

> Invulformulier voor de waarderingskaders – Klik om te downloaden

Pilot collectiewaardering

Om aan de slag te gaan met het collectiewaarderen volgens de methode van de RCE gaan Museum Tromp’s Huys en Hert fan Fryslân als pilotmusea hun collectie doorlopen. Samen met hen gaan we kijken of de werkmethode en het oplegdocument ook echt praktisch zijn voor de musea, zodat in de toekomst iedereen daar zelfstandig mee kan werken.

Overige links

> Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Onderwerp: Collecties waarderen

> Museumvereniging – Onderwerp: LAMO – Leidraad Afstoten Museale Objecten

> FARO – Onderwerp: Waarderingstools