test pagina flex content

hoi

Dit is een inleiding

Joe es pie

Dat zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen.

Joe es pie

Dat zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen.

Joe es pie

Dat zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen.

Om en om blok test

Eigenaren van schoolgebouwen, musea en dorpshuizen kunnen vanaf het voorjaar 2021 hulp krijgen van de provincie Fryslân bij het verduurzamen van hun gebouwen. De provincie krijgt bijna 2 miljoen euro van het Rijk om vastgoedeigenaren hierin te ondersteunen. Met het geld kunnen zo’n 500 panden worden vergroend. Het draagt bij aan de ambitie van de provincie om het verduurzamen te versnellen.

Link

Quote

Tekst