Fan de Souder – Themabijeenkomst over herkomst van collectie

Een bijeenkomst over afkomst, terminologie en hoe om te gaan met het koloniaal erfgoed. Aan de hand van een beetje theorie maar vooral veel praktijkverhalen gaan we het deze dag hebben over koloniale herkomst. Aan het woord komen:

Praktische informatie:
Datum: 17 april 2024
Tijd: 10.30 – 15.30 uur
Locatie: Fries Scheepvaartmuseum in Sneek
Kosten per deelnemer: €10,- excl. btw, inclusief lunch, koffie en thee.

Aanmelden kan t/m 12 april via een mail naar info@museumfederatiefryslan.nl