Bijeenkomst Fan de Souder

Op maandag 2 maart staat de bijeenkomst Fan de Souder – De Friese collectie van de zolder af! gepland in Museum Heerenveen.

Ga tijdens de mini-workshop collectiewaarderen aan de slag met een aantal voorbeeldcases en leer hoe je de eigen collectie makkelijker kunt waarderen.
Tara van Vark zal vanuit Museum Ons’ Lieve Heer op Solder haar invalshoek voor het waarderen van het museum toelichten.
Daarnaast vertelt Ilan Boot over zijn ervaringen bij het waarderen en herbestemmen van de gemeentelijke collectie van Súdwest-Fryslân.

Kortom een inspirerende en informatieve dag vol voorbeelden en praktische tips rondom collectiewaarderen!

Voor meer informatie verwijs ik je graag door naar de uitnodiging.