Wat doen wij

Wij zijn een provinciale organisatie ter advisering en ondersteuning van musea in Friesland. Wij richten ons hoofdzakelijk op de vier kerntaken van een museum: bedrijfsvoering, collectietaak (behoud en beheer), publiekstaak (publiek en educatie) en informatiebeheer.

Tot onze belangrijkste taken behoren

• het adviseren en ondersteunen van de musea 
die bij ons zijn aangesloten
• het ondersteunen en adviseren van overheden en beroepsgerelateerde instanties
• het ontwikkelen, initiëren en coördineren van projecten 

• het verlenen van diensten en faciliteiten