Voorlopig protocol voor veilige en verantwoorden heropening van musea

Bedrijfsvoering

Om op een veilige en verantwoorde wijze het museum te heropenen heeft de Museumvereniging een voorlopig protocol opgesteld. Dit protocol is nog in ontwikkeling en kan op basis van nieuwe inzichten van het RIVM nog worden aangepast. Zodra het protocol goedgekeurd is wordt de definitieve versie gepubliceerd op de website www.museumcontact.nl

Is het museum dan verplicht om te voldoen aan dit protocol? Aangegeven wordt dat de verantwoordelijkheid voor heropening van het museum ligt bij de bestuurder/het bestuur van het museum. Dit geldt ook voor het inregelen van dit protocol en de technische realisatie ervan. Daarnaast blijft: het museum dient zelf af te wegen of heropening haalbaar is. 

Een aantal belangrijke punten dat naar voren komt als het gaat om ontvangen van bezoekers:

Uiteraard gaat het protocol in op alle facetten van het museale werk. Lees dit protocol eens rustig door en neem gerust contact met ons op bij vragen!

Het voorlopig protocol vind je hier.