Uitstel van betalingen en tijdelijke tegemoetkoming loonkosten

Bedrijfsvoering

Door: Museumvereniging

Pensioenpremies: uitstel van betaling aanvragen
Om organisaties tegemoet te komen bij acute financiële problemen, is vaak uitstel van de betaling van pensioenpremies mogelijk. Pensioenfonds Zorg en Welzijn legt hier uit hoe musea dat kunnen aanvragen die daarbij zijn aangesloten. Ook kunnen musea terecht bij de contactpersoon voor hun regio bij www.pfzw.nl.

Musea die niet zijn aangesloten bij de museum-cao, kunnen een ander pensioenfonds hebben, en daar het beste navraag doen. Nog vragen? Mail Gea Wold, gwold@museumvereniging.nl

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen
De Belastingdienst heeft het aanvragen van uitstel van betaling vereenvoudigd. Nieuw is dat het niet meer nodig is een verklaring van een derde mee te sturen als het gaat om een uitstel van maximaal drie maanden. Wie voor méér dan drie maanden uitstel nodig heeft, kan daarvoor nog steeds een verklaring aanvragen bij de Museumvereniging, via deze webpagina.  De termijn voor nazending aan de Belastingdienst is verlengd tot vier weken. Heb je vragen? Anne Marie von Frijtag kan helpen: avonfrijtag@museumvereniging.nl

Tijdelijke tegemoetkoming loonkosten aanvragen
In plaats van werktijdverkorting (wtv) is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. UWV heeft op het moment van schrijven nog geen mogelijkheid op zijn website staan om die aan te vragen. Aanvragen die al waren ingediend voor de wtv, zijn geldig voor de NOW. We gaan ervan uit dat UWV binnenkort alles klaar heeft staan voor de NOW.
We krijgen vragen of de NOW ook gaat gelden voor “eigen risico-werkgevers” wat betreft de WW. Voor de ministeries is het aanpoten deze tijd om alle maatregelen uit te werken– soms is er even geduld nodig. We hopen dat de minister daarover vandaag helderheid geeft in haar Kamerbrief. Ondertussen is ons advies: gewoon aanvragen