Tips voor kleine musea in 1,5 m samenleving

Bedrijfsvoering

Collega’s van Landschap Erfgoed Utrecht hebben het initiatief genomen om een document met tips voor kleine musea voor 1,5 m. te schrijven. Vanuit andere provincies is dit initiatief ondersteund en aangevuld. 

Dit document is een vereenvoudigde versie van te nemen maatregelen gericht op kleine, niet geregistreerde musea. Ook kleine, wel geregistreerde musea kunnen er hun voordeel mee doen. Dit document is geen vervanging van het protocol voor musea van de Museumvereniging, maar biedt een aantal extra tips waar je aan kunt denken bij de heropening van je museum per 1 juni 2020. 

Je leest het document hier. 

Mochten er vragen zijn over het protocol of dit document neem dan gerust contact met ons op!