Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Bedrijfsvoering

Door Museumcontact

Vanuit de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 kan een vrij te besteden bedrag van € 4.000 ontvangen worden. Aanvragen kan via RVO, tot uiterlijk 26 juni 17.00uur. Voor het indienen van een aanvraag dient een SBI-code ingevoerd te worden.

Voor codes die niet in de lijst genoemd worden is er de mogelijkheid om deze alsnog in te dienen (houd dan je KvK-nummer paraat). https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl

Het ministerie van EZK bekijkt of deze codes alsnog kunnen deelnemen aan de TOGS-regeling. Overigens: een andere voorwaarde is dat een bedrijf over het huidige jaar en de afgelopen twee jaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen. Het is nog onduidelijk of cultuursubsidies worden gezien als staatssteun. Juristen zijn daarmee in de weer. Als wij meer weten laten we dit zo snel mogelijk weten.

Heb je vragen? Neem contact op met Gea Wold via werkgeverszaken@museumvereniging.nl

Museumcontact