Oproep vanuit Federatie van Cultuur voor organisaties die draaien op vrijwilligers

Bedrijfsvoering

De Federatie van Cultuur stuurde 30 maart een brief aan minister-president Rutte en VNG-voorzitter Van Zanen. De oproep luidde: steun de gemeentelijk gefinancierde culturele organisaties en niet-gesubsidieerde culturele organisaties die veelal draaien op vrijwilligers met financiële bijdragen van de rijksoverheid! In de brief geven zij aan dat deze organisaties onbedoeld tussen wal en schip dreigen te vallen bij het noodpakket banen en economie van 17 maart dat 27 maart aangevuld is met steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector waarmee de minister van OCW invulling geeft aan de motie Jettie.

De brief is te lezen via: https://federatiecultuur.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200330-aan-MP-en-vz-VNG-oproep-steun-gemeenten-brief-versie.pdf