Museumkaart

Bedrijfsvoering

Door Museumvereniging:

Museumkaart wil musea juist nu tot steun zijn
Gisteren verscheen de sympathieke oproep van Wim Pijbes in Volkskrant om de inkomsten uit de Museumkaart te benutten voor de sector. We willen onze leden inderdaad zo goed mogelijk ondersteunen in deze moeilijke tijden, binnen de mogelijkheden die we hebben. We onderzoeken daarom of en hoe we vanuit Museumkaart voorschotten voor musea kunnen bieden, om hun liquiditeit te verbeteren. Zodra daarover meer bekend is, laten we het vanzelfsprekend direct aan jullie weten.

Daarnaast roepen we kaarthouders en nieuw publiek actief op juist nu een kaart te kopen of te verlengen om de sector te ondersteunen. De middelen uit de kaart komen vrijwel geheel ten goede aan de sector. We zijn er daarbij helder over dat de kaart tijdelijk niet gebruikt kan worden en dat we daarvoor een oplossing zoeken, samen met de culturele sector en de ministeries van OCW en EZK. Zie daarover ook onze reactie bij Radar.

In de tussentijd houden we de kaarthouders met onze nieuwsbrief Museumtips op de hoogte van het online museumaanbod. Wil je daarvoor content (laten) aanleveren, dan kan dat bij Carla Keijzer: ckeijzer@museumvereniging.nl.