Musea blijven gesloten tot 20 mei, wat nu?

Bedrijfsvoering

Sluiting musea in ieder geval nog tot 20 mei 2020

Tijdens de persconferentie gaf de minister-president aan de afgelopen dagen geworsteld te hebben met het vraagstuk en sprak van “duivelse dillema’s”.  Om het virus zoveel mogelijk in te dammen is besloten om de musea in ieder geval gesloten te houden tot 20 mei 2020. In de week van 13 mei maakt het kabinet bekend of maatregelen worden voortgezet, worden versoepeld of veilig en verantwoord kunnen worden opgeheven.

Dat de sluiting hard aan komt bij de musea is duidelijk. We zullen als Museumfederatie Fryslân dan ook veel in overleg blijven met onze collega’s van het Landelijk Contact Museumconsulenten en de Museumvereniging om dit geluid te blijven delen. Daarnaast heeft Mirjam veel contact met de provincie om ze op de hoogte te houden van de situatie in de musea in Fryslân en over de informatie uit andere plattelands provincies in Nederland.

Heropening musea op ‘anderhalvemetersamenleving’

We krijgen veel vragen vanuit musea over de ‘anderhalvemetersamenleving’ die eerder aangekondigd is. Hoe bereid ik mijn museum voor op deze maatregelen? Moet de looproute door het museum bijvoorbeeld aangepast worden en de balie coronaveilig (plaatsen van schermen), maar ook aanschaf van veiligheidsmateriaal en aanpassing van de toiletvoorziening. Oftewel allerlei vragen die naar voren komen als het gaat om de voorbereiding op deze maatregelen.

De Museumvereniging werkt op verzoek van het kabinet samen met andere brancheorganisaties in de gastvrijheidssector aan een protocol voor intelligente heropening van de musea dat aansluit op ‘de anderhalvemetersamenleving’. Het zal gelden voor álle musea in Nederland, ongeacht of ze aangesloten zijn bij de Museumvereniging of geregistreerd zijn.

Museumvereniging geeft in haar mailing aan:

“Het protocol wordt door de rijksoverheid getoetst aan strenge eisen voor gezondheid en veiligheid die zijn gebaseerd op basis van de actuele inzichten over het verloop van het coronavirus. Het protocol moet ook aansluiten op de protocollen in andere branches, zoals in geval van musea bijvoorbeeld op die in de horeca, de detailhandel of de transportsector. Nadat het protocol voor heropening van musea is goedgekeurd, zal de Museumvereniging het meteen openbaar maken. Op grond daarvan kunnen musea dan ook hun maatregelen definitief vormgeven en in werking stellen. In de tussentijd adviseren we musea wel alvast na te denken over inzet van medewerkers en vrijwilligers, crowdmanagement en hygiëne.

Uiteindelijk wordt de besluitvorming van het kabinet over ongewijzigde voortzetting, versoepeling of opheffing gebaseerd op actuele inzichten. Dat gaat met name over het verloop van de verspreiding van het coronavirus en van zaken als de beschikbaarheid van een werkend vaccin, betrouwbare testmogelijkheden en voldoende capaciteit in de ziekenhuizen. Ook is niet uit te sluiten dan na heropening niet opnieuw een periode van tijdelijke sluiting zal volgen.”

Het nieuws rondom de ontwikkeling van dit protocol blijven we natuurlijk met jullie delen!

 

Bekijk hier een artikel over het anderhalve meter afstand houden in musea