Mondriaan Fonds: Vragen over je aanvraag, project of evenement i.v.m. het coronavirus?

Bedrijfsvoering

Door: Mondriaan Fonds

Wereldwijd worden mensen getroffen door het coronavirus. Er zijn helaas veel slachtoffers. Voor alles staat dat we meevoelen met hen en met hun naasten en dat we vol waardering zijn voor eenieder die betrokken is in de zorg en bij de bestrijding van dit vreselijke leed.

Het virus zorgt voor onzekere tijden. We weten niet wat ons te wachten staat, maar weten nu al wel dat de crisis op vele vlakken in de samenleving grote gevolgen heeft en zal hebben. Zo ook in de kunst- en erfgoedsector waar wij ons als fonds op richten. Op korte termijn is er in de gehele culturele sector grote schade door het uitstellen en stopzetten van projecten, tentoonstellingen, voorstellingen of evenementen. Dit geldt ook voor projecten waaraan het Mondriaan Fonds heeft bijgedragen.

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen rond covid-19.  

Coulance
We zijn met de andere Rijkscultuurfondsen en het ministerie van OCW in gesprek om tot oplossingen te komen voor de projecten en activiteiten die geraakt worden. Coulance is daarin de norm.

Als aanvrager hoef je je geen zorgen te maken als je project niet doorgaat door het coronavirus. Je kunt dan gewoon rekenen op financiering zoals die is toegezegd. We gaan er dan wel vanuit dat alle betrokken partijen die begroot zijn voor de totstandkoming van het project (denk aan kunstenaars, freelancers, auteurs etc.) gewoon betaald worden, ook als een bijdrage door hen niet geleverd kan worden.

Aanvragers krijgen verder de ruimte om in te kunnen spelen op de veranderingen rond de uitwerking, ontwikkeling, realisatie en presentatie van projecten. Daarbij kijken we ook naar versoepeling van subsidietermijnen en bevoorschotting. Bij gehonoreerde projecten tot 25.000 euro wordt het volledige bedrag uitbetaald. Bij gehonoreerde bedragen hoger dan 25.000 euro wordt het voorschot verhoogd tot 95 procent.

Lopende aanvragen
Voor de aanvragen die nog moeten worden voorgelegd aan één van de commissies geldt dat de mogelijke invloed van het coronavirus op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie. Als een aanvraag leidt tot een positief advies dan nemen we contact op over de verdere uitvoering in de praktijk.

Nieuwe aanvragen
We kunnen ons voorstellen dat aanvragers zich afvragen of het op dit moment wel zin heeft om een aanvraag in te dienen. Ons antwoord is: ja, het heeft zeker zin om een aanvraag in te dienen. Ook hier geldt dat de mogelijke invloed van het coronavirus op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie.

Wat moet je doen als corona je project beïnvloedt?

Heb je een andere vraag met betrekking tot je project? Mail dan ook je contactpersoon. De contactpersonen per regeling vind je hier.

Heb je een automatisch gegenereerd bericht ontvangen over de eindverantwoording?

Zie hier de contactpersonen per regeling.

Aangepaste deadlines aanvraagrondes
Het Mondriaan Fonds wil graag dat zo veel mogelijk projecten en regelingen gewoon doorgang vinden, maar sommige regelingen werken niet meer in tijden van corona en voor andere regelingen is het nu even niet het juiste moment of willen we aanvragers toch iets meer tijd gunnen.

De volgende aanvraagrondes zijn in verband met het coronavirus aangepast:

Er blijft gelukkig nog veel aan te vragen en we hopen dat, ondanks corona, iedereen dat ook blijft doen, want we willen samen met jullie heel graag verder. Een actueel overzicht van de andere deadlines in 2020 vind je hier.

Behandeltermijn aanvragen
We proberen alle werkzaamheden zoveel mogelijk als gebruikelijk te laten verlopen. Echter in sommige gevallen kan de behandeltermijn van aanvragen door de huidige omstandigheden wat langer duren dan drie maanden. We hopen op jullie begrip.

Commissievergaderingen
Vergaderingen van beoordelingscommissies gaan in principe allemaal door, maar op afstand via conference calls. De maatregelen gelden vooralsnog tot 6 april; op basis van de landelijke richtlijnen die op dat moment worden genomen, neemt ook het Mondriaan Fonds een besluit over het vervolg.

Contact
Je begrijpt wellicht dat het voor ons momenteel ook even schakelen is. Daarom willen we je vragen zoveel mogelijk per mail te communiceren met de contactpersonen van het Mondriaan Fonds. De contactpersonen per regeling vind je hier.

Overige vragen of geen contactpersoon? Mail naar info@mondriaanfonds.nl