Definitief protocol voor heropening musea is beschikbaar

Bedrijfsvoering

Via Museumcontact

Bekijk definitief protocol

Per 1 juni mogen musea onder de voorwaarde van vooraf reserveren door het publiek en rekening houdend met het protocol weer open. In de bijlage hierboven tref je het definitieve protocol. Het protocol draagt bij aan veilige en verantwoorde heropening van de musea. Musea kunnen zich op basis hiervan voorbereiden en benodigde maatregelen treffen.

Protocol draagt bij aan veilig museumbezoek
Doel van het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea is dat bezoekers veilig samen uit kunnen in het museum en dat vrijwilligers, medewerkers en leveranciers die niet tot de risicogroepen van het coronavirus behoren op een veilige manier hun werk in het museum kunnen doen. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Op basis van nieuwe inzichten van het RIVM kunnen aanpassingen van het protocol noodzakelijk blijken.