Slotsymposium ‘Tien jaar Sonttolregisters Online’

31 januari 2020 364 dagen

Op dit moment legt een groep vrijwilligers de laatste hand aan de invoer van de gegevens uit de Sonttolregisters in de computer. Het resultaat van dat werk kan door iedereen worden geraadpleegd op de website www.soundtoll.nl die binnenkort alle gegevens zal bevatten van de 1,8 miljoen doorvaarten die in de Sonttolregisters staan geregistreerd.

Het leeuwendeel van de gegevens is tussen 2009 en 2013 ingevoerd door medewerkers van Breed, de sociale werkplaats van Nijmegen en omgeving. Vanaf 2014 is het resterende deel ingevoerd door een groep van 50 vrijwilligers. Hiermee komt er een einde aan een monsterklus die ruim tien jaar heeft geduurd. Het eindresultaat is de website www.soundtoll.nl. Om dit te vieren vindt er op vrijdag 31 januari een slotsymposium plaats, waar diverse sprekers hun licht doen schijnen over de Sonttolregisters. Voor het volledige programma zie: https://www.tresoar.nl/agenda/pages/tien-jaar-sonttolregisters-online.aspx#/?returnTo=/agenda

Deelname is gratis. Wel graag opgave vooraf via: info@tresoar.nl

De lezing is in het Beursgebouw!