Startbijeenkomst Monitor Museumpubliek Fryslân

28 januari 2016 1 dagen
- bezoekers natuurmuseum

Op donderdagmiddag 28 januari 2016 organiseren we een bijeenkomst voor alle medewerkers en vrijwilligers van de deelnemende musea die de bezoekers aanspreken over het invullen van de vragenlijst.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie over de steekproef per museum: hoeveel en welke bezoekers moeten aangesproken? En hoe spreek je bezoekers aan zonder dat het voelt alsof je de bezoeker lastig valt met een vervelende vraag? Ook de werking van de digitale vragenlijst en het verwerken van de papieren vragenlijsten komen aan bod. We maken als voorbeeld gebruik van een tablet met beamer, laptop en de aanwezige smartphones en tablets. Neem daarom vooral de middelen mee die je wilt gebruiken voor het afnemen van de vragenlijst.


Voor wie?


Wat te verwachten?


Wat deze middag oplevert

 

Monitor Museumpubliek Fryslân 2015

In 2015 zijn 20 musea in Fryslân, van verschillend karakter en verschillende grootte, gestart met de Monitor Museumpubliek Fryslân. De musea vragen bezoekers op basis van een vooraf bepaalde steekproef om een digitale of papieren vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijst verzamelen we demografische, geografische en psychografische gegevens waarmee de musea een beeld krijgen van de museumbezoekers, bruikbaar voor positionering en marketing. Iedere maand ontvangen de deelnemende musea een overzicht met de resultaten van het eigen museum en alle musea in totaal. In december 2015 worden de laatste vragenlijsten ingevuld. Het rapport met alle resultaten van 2015 verwachten we begin 2016 te publiceren.

 

De links naar de vragenlijsten per museum voor 2016:

Gysbert Japicxhûs, Bolsward

Modelspoormuseum Sneek

Fries museum, Leeuwarden

Fries Scheepvaartmuseum, Sneek

Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum

Museum Dokkum

Museum ’t Fiskershúske, Moddergat

Museum Tromp’s Huys, Vlieland

Vlechtmuseum, Noordwolde

Museum Dr8888

Museum Martena, Franeker

De grutterswinkel, Leeuwarden

Bezoekerscentrum Mar en Klif, Oudemirdum

Museum it Tsiispakhús, Wommels

Museum Opsterlân, Gorredijk

Kazemattenmuseum, Kornwerderzand

Hannemahuis, Harlingen

De Kruidhof, Buitenpost

Museum Hindeloopen

Museum Joure