Leden voor Leden

25 januari 2021 92 dagen

Beste museumcollega’s,

In coronatijd is het lastig om elkaar als museumcollega’s te spreken. In 2021 willen we daar digitaal een draai aan geven met het programma Leden voor Leden.

Leden voor leden is een kennisuitwisselingsprogramma dat onderling contact tussen musea stimuleert. Het doel van de sessies is om kennis op te doen en te delen. Elke sessie staan één of meerdere musea centraal. Leden voor Leden is een aanvulling op het cursusaanbod. De doelgroep omvat iedereen die bij een museum actief is en geïnteresseerd is in het thema dat aan bod komt, dus van directeur tot vrijwilliger.

De eerste serie Leden voor Leden duurt van januari tot en met april 2021 en vindt plaats op elke laatste maandag van de maand. De bedoeling is om het programma in september te hervatten. De eerste serie vindt plaats via Zoom. Een instructie voor het gebruik van Zoom volgt.

Eerste sessie: 25 januari 2021, van 10 – 12 uur
De aftrap is op maandag 25 januari 2021, het thema is dan ‘museumvrijwilligers in coronatijd’:

Meld je hier aan voor de eerste sessie >


Volgende sessies
Meld je ook alvast aan voor de volgende sessies, of tip een collega/vrijwilliger die zich met dit thema bezighoudt:

 

Hartelijke groet,

Nynke Kuipers & Suzanne van Leer
Museumfederatie Fryslân