Publiek en Educatie

Publiek en Presentatie

Publiek en presentatie zijn twee belangrijke begrippen voor ieder museum. De collectie is de kern van een museum, maar de bezoeker wil ook wat!

Museumfederatie Fryslân adviseert musea over het aantrekkelijk en verantwoord presenteren van hun collectie. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij het inrichten van vitrines of het verlichten van objecten, maar ook voor hulp bij de ontwikkeling van aansprekende tentoonstellingsconcepten en het schrijven van aantrekkelijke en toegankelijke tentoonstellingsteksten kunt u bij ons terecht.

Doelgroepen

Een aansprekende presentatie van de collectie begint natuurlijk bij het bepalen voor wie die presentatie aansprekend moet zijn. Want wat voor de literaire kenner een ontzettend interessant onderwerp is, kan het toeristengezin waarschijnlijk moeilijk boeien. En waar de jongste museumbezoeker juist actie en interactie in een tentoonstelling verwacht, wil de ervaren museumbezoeker misschien wel passief gevoed worden met informatie of gewoon genieten van de tentoongestelde werken. Wij helpen u graag bij het bepalen van uw doelgroep en de ontwikkeling van een passend tentoonstellingsconcept, maar ook bij het ontdekken van geheel nieuwe doelgroepen voor uw museum!

Toegankelijkheid

Vanzelfsprekend wilt u als museum uw publiek zo goed mogelijk van dienst zijn. Erfgoed is tenslotte van en voor iedereen. Een fysiek goed toegankelijk museumgebouw is daarbij een eerste stap. Bepaalde doelgroepen hebben specifieke eisen wat toegankelijkheid betreft. Denk bijvoorbeeld aan oudere bezoekers die graag uitrusten op een bankje, de kinderen die in schoolverband komen hebben wat meer ruimte nodig, maar ook de ontvangst van bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en doven en slechthorenden in uw museum vraagt speciale aandacht.

Maar de toegankelijkheid van uw museum houdt niet op bij de fysieke toegankelijkheid. Ook de toegankelijkheid van uw informatie heeft invloed op een geslaagd museumbezoek. En dan gaat het niet alleen om aantrekkelijk geschreven teksten. Wist u dat er in de Nederlandse taal wel zes leesniveaus worden onderscheiden? Als u het juiste taalniveau voor uw tentoonstellingsteksten kiest, dan kan maar liefst 95 % van de mensen in Nederland uw teksten goed begrijpen! Maar misschien wilt u wel helemaal geen gebruik maken van geschreven teksten in uw tentoonstelling en kiest u voor een verteller die in de vorm van geluidsfragmenten of korte filmpjes de informatie overbrengt. Ook dan zijn er weer bepaalde aspecten waar u op moet letten met het oog op de toegankelijkheid van uw informatie.

En vergeet ook de digitale toegankelijkheid van uw museum niet! Een overzichtelijke website en social media kunnen de toegankelijkheid van uw museum enorm vergroten.

U ziet het, toegankelijkheid is een breed begrip en er is veel om op te letten. Wij helpen u daar graag bij. Heeft u zelf tips die ons kunnen helpen om musea in Friesland nog toegankelijker te maken? Die horen wij graag!Educatie
Museumfederatie Fryslân biedt advies en ondersteuning in het maken van educatief beleid of educatieve programma's en organiseerd diverse cursussen voor educatieve vrijwilligers, medewerkers en leerkrachten van het primair onderwijs. Daarnaast initieert en participeert Museumfederatie Fryslân in verschillende educatieve projecten. Deze projecten trekken jaarlijks een afwisselend publiek naar de musea en informeren kinderen en volwassenen over het culturele erfgoed in Fryslân. De projecten versterken de samenwerking tussen culturele instellingen en bevorderen de kennisuitwisseling onderling. Met regelmaat vinden in diverse musea de volgende projecten plaats:


Help Pake en Beppe de vakantie door
tijdens vakanties logeren kinderen vaak bij hun grootouders. Voor de pakes en beppes (opa's en oma's) is het soms moeilijk iets te bedenken dat leuk is om samen met de kleinkinderen te doen. De musea en archieven in Friesland spelen hier elke voorjaarsvakantie op in met Help Pake en Beppe de vakantie door. Van dinsdag t/m vrijdag bieden ruim 30 culturele instellingen een programma aan voor jong en oud. Kinderen van 4 t/m 12 jaar krijgen gratis entree op vertoon van een pake of beppe (of papa, mama, oom of buurvrouw, natuurlijk). Volwassenen betalen entree.


Museumschatjes

Museumschatjes brengt kinderen uit groep 3 t/m 6 van Friese basisscholen in contact met cultureel erfgoed in hun omgeving. Met het speciaal ontwikkelde lesmateriaal voor groep 3-4 en 5-6 worden leerlingen aan het denken gezet door vragen als 'wat is erfgoed?' en 'waarom is het belangrijk om dingen te bewaren?' In het museum gaan de leerlingen aan de hand van een kijkwijzer op zoek naar hun grootste museumschat.


Cursus 'Schoolklassen over de vloer'
In de cursus ‘Schoolklassen over de Vloer’ worden vrijwilligers en medewerkers geschoold in de vaardigheid om hun passie voor erfgoed over te brengen op kinderen. Op een manier die past bij de vraag van het huidige, moderne onderwijs. Aan de hand van filmfragmenten van schoolbezoeken worden vaardigheden aangeleerd voor het begeleiden van schoolgroepen uit het basisonderwijs.


Cursus 'Speure Nei Spoaren'

De cursus Speure Nei Spoaren is een cursus voor leerkrachten in het basisonderwijs. In deze cursus komt u alles te weten over hoe u het erfgoed in de omgeving van uw school kunt gebruiken in uw lessen. U leert hoe het uw curriculum kan verrijken en hoe erfgoed een brug kan slaan tussen de vakken. U ontwikkeld uw eigen erfgoed-lesprogramma waarmee kinderen worden uitgedaagd erfgoed en kunst te beleven, te bevragen, er over te communiceren en filosoferen. 

 Promotie

In de strijd om de kostbare tijd van het publiek speelt promotie een belangrijke rol. Museumfederatie Fryslân adviseert musea over promotiebeleid en ondersteunt hen bij het inzetten van collectie promotie. Het Museummagazine en de Nationale Museumweek zijn jaarlijks terugkerende promotieactiviteiten van Museumfederatie Fryslân.

De Maand van de Geschiedenis is een landelijk historisch evenement in Nederland. Elk jaar organiseren musea in Friesland in het kader van deze week speciale activiteiten rond een wisselend thema. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Maand van de Geschiedenis.