Informatiebeheer

Collectie-informatie

Het opsporen, verwerken en toegankelijk maken van informatie is een belangrijke taak van musea. Bedenk maar eens wat er allemaal wordt bewaard, behalve objecten zelf: foto's, beschrijvingen en persoonlijke verhalen, onderzoeksgegevens en restauratieverslagen... al deze informatie geeft een beeld van de geschiedenis van en het verhaal achter museumobjecten.

Maar hoe zorg je er als instelling voor dat deze informatie eenduidig, compleet, correct en adequaat wordt vastgelegd? Collectie-informatie is meer dan alleen het registreren en documenteren van gegevens. Museumfederatie Fryslân merkt dat collectie-informatie een onderwerp is waar veel musea tegenop zien. Om die reden bieden wij u graag ondersteuning en advies.


Overzicht Collectie Nederland

In het Museum Inventarisatie Project (MusIP) zijn de collecties die in Nederlandse musea worden beheerd, gebundeld. Wilt u verschillende collecties van bijvoorbeeld landbouwwerktuigen met elkaar vergelijken? Of bezit u een privé-collectie en bent u op zoek naar een geschikt museum om deze aan te schenken? Neem dan een kijkje op de website van MusIP.