Bedrijfsvoering


Museumbeleid

Een goed beleidsplan is een houvast en schept duidelijkheid. Het dwingt een museum zich af te vragen: Wie ben ik? Wat wil ik en waar sta ik voor? En hoe draag ik dit uit naar mijn publiek?
In de praktijk blijkt dat de meeste musea worstelen met hun beleid. Beleid is immers niet vaststaand en vraagt om flexibiliteit en een continue scherpe blik op de toekomst. Wie bepaalt het beleid? Is het beleid op papier vastgelegd en bekend bij alle medewerkers?

Museumfederatie Fryslân helpt het antwoord te vinden op deze vragen en biedt uw museum graag de ondersteuning en advisering om te komen tot een strategisch beleid.Keurmerk Museumregister

Het Nederlands Museumregister is de afgelopen periode druk bezig geweest met een herziening en aanpassing van het Museumregister aan de wensen van deze tijd. De analyse van geregistreerde musea richt zich op meer verbreding en verdieping. Daarbij is verdere professionalisering van de musea in beeld gekomen, maar ook de wens om verantwoording af te leggen over de besteding van publieke middelen. Het Museumregister heeft zich hierop aangepast. Komend najaar is de vernieuwing voltooid en gaat het 'Museumregister Nederland' van start. Tot die tijd verwijzen wij u voor de meest actuele informatie graag naar de website van het Museumregister.Fondsenwerving

In de culturele sector is fondsenwerving een voortdurend punt van aandacht. Musea worden steeds meer gestimuleerd om hun eigen inkomsten te genereren en te vergroten. Maar hoe pak je dat als instelling aan? Durven musea wel om geld te vragen? En bij wie kunnen zij dan terecht?
Museumfederatie Fryslân helpt uw museum hierbij graag op weg!Veiligheidszorg

Met trots kunnen wij u meedelen dat de provincie Fryslân met ingang van 2010 deelneemt aan de landelijke netwerkaanpak Veiligheidszorg!

Het doel van dit project is om door samenwerking calamiteiten voor te zijn of beter aan te kunnen. Collectiebeherende instellingen zoals musea, archieven en bibliotheken bouwen samen aan een preventienetwerk en wisselen onderling kennis uit. Ook worden ondersteunende producten ontwikkeld, bijvoorbeeld een calamiteitenplan en een ontruimingsinstructie.

Wilt u meer weten over het project Netwerkaanpak Veiligheidszorg? Neem dan contact op of klik hier voor onze brochure.Vrijwilligersmanagement

Vrijwilligers zijn onmisbaar in musea. Hun kwaliteiten worden bijvoorbeeld ingezet tijdens een rondleiding door de presentaties, bij het ontvangen en informeren van bezoekers, het beheren van de winkel of het zorgdragen voor de collectie.

Hoewel uit onderzoek blijkt dat de meeste musea en museumvrijwilligers tevreden zijn met de huidige gang van zaken in hun instelling, is er altijd ruimte voor verbetering. De belangrijkste knelpunten in vrijwilligersmanagement zijn beschikbaarheid, werving en kwaliteit.
Want wat doe je met een trouwe vrijwilliger die eigenlijk te oud wordt voor zijn of haar werkzaamheden? Hoe werf je als museum vrijwilligers voor een specifieke taak? Van welke media maak je gebruik om potentiële vrijwilligers te benaderen?
Museumfederatie Fryslân adviseert en ondersteunt de musea in Friesland graag in hun vrijwilligersmanagement!