Links

Websites uit onze provincie:

Provincie Fryslân - website van de provincie Fryslân
Plattelânsprojekten - overzicht van de projectbureau's Plattelânsprojekten
Fryslân Marketing - toerisme en recreatie in Friesland
Cultuurfilter - cultuureducatie voor basis- en voortgezet onderwijs


Websites van onze collega's:

LCM (stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten) - netwerkorganisatie van alle provinciale museumconsulentschappen

Museumhuis Groningen
Drents Plateau
Kunst & Cultuur Overijssel
Gelders Erfgoed
Landschap Erfgoed Utrecht
Nieuw Land Erfgoed Centrum
Cultureel Erfgoed Noord-Holland
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Erfgoed Brabant
Huis voor de Kunsten Limburg

Websites van musea die bij ons zijn aangesloten kunt u hier vinden


Nationale en internationale belangenbehartigers

Nederlandse Museumvereniging
FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed)
ICOM (International Council of Museums)


Nuttige websites voor musea en verzamelaars

Museumkaart - website van de nationale museumkaart
MusIP (Museum Inventarisatie Project) - overzicht van museumcollecties in Nederland
Museumplaats - website voor al uw (museale) vraag en aanbod
DEN (Digitaal Erfgoed Nederland)
23 dingen voor musea - een kennismaking met web 2.0